Huddinge Jazzförening: höstprogrammet

Huddinge Jazzförening presenterar under hösten bland annat Jonas Kullhammar, Ulf Wakenius, Meta Roos och Huddinge Big Band…

jazzihuddingeht2012