CDA illa ute

Styrelsen för CDA som distribuerar ”smal” musik som jazz, har ansökt om distributionsstöd hos Kulturrådet, men ännu inte i slutet av mars fått något svar. De senaste tjugo åren har man fått ett sådant stöd, men nu verkar det utebli. Det ser mörkt ut för CDA och därmed för alla små bolag och producenter vars skivor distribueras av bolaget. Nedläggningen blir kanske ett måste. 90 procent av svenska mindre jazzbolag har sin distribution via CDA. Samtidigt håller fler av dem på att starta en egen verksamhet utanför CDA.