Impra på plats vid jazzantagningarna

impra

Nya regler för juryns sammansättning vid antagningen till jazzutbildningarna på Kungliga Musikhögskolan ska göra utbildningen mer lockande för kvinnliga sökanden.

— Jazzmusiken domineras av manliga företrädare, och jazzutbildningarna har haft problem med att locka till sig kvinnliga sökanden när det gällt andra instrument än sång.

Så formuleras grundproblemet av Joakim Milder, professor på Kungliga Musikhögskolan och dessutom styrelsesuppleant i Impra, föreningen med syfte att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation.

joakim_milder_pressbild

— Den har alltid rått en stor obalans inom jazzen, inte minst vad gäller utbildningen. Och situationen har inte blivit nämnvärt ljusare, även om man kan se en viss förbättring på senare år.

Traditionellt har de flesta antagna till sångutbildningen på jazzlinjen varit tjejer, men vid senaste antagningen togs tre killar och en tjej in, vilket Joakim tycker är anmärkningsvärt. Och på övriga linjer är det högst någon enstaka kvinna.

Nu ska antagningsjuryns sammansättning förändras. Idag består varje jurygrupp av tre representanter för lärarna och en för studenterna. Från och med antagningarna till höstterminen 2011 kommer en av lärarna i varje instrumentgrupp att få ge plats för en representant ifrån Impra.

— Syftet är till stor del att få kvinnliga sökanden att känna sig mer bekväm med uppspelningssituationen, och vi tror också att det kan berika jurygruppens diskussioner, säger Joakim Milder.

— Nu är det viktigt att sprida kännedom om detta på skolorna. Det är inte bara en allmän fråga om jämlikhet, det handlar även om att musiken mår bra av ett kvinnligt perspektiv.