Ingen ansvarsfrihet för halva SAMI:s styrelse

SAMI_logo

Hälften av styrelsen för Sveriges största artistorganisation, upphovsrättsorganisationen Sami beviljades inte ansvarsfrihet vid årsstämman på tisdagkvällen. Årsmötet ajournerade sig till 31 maj. SR:s Mitt Musiken rapporterar:

Det var förlikningen med den förre vd:n Hans Lindström som upprörde stämman och gjorde att den beslutade att bland andra samtliga ledamöter från Sveriges Yrkesmusikerförbund och Samis förste vice ordförande Bo Olsson ska kunna ta ansvar för den.

Inte heller tre ledamöter från Teaterförbundet beviljades ansvarsfrihet. Den gavs bara till Samis ordförande Jan Granvik och alla andra ledamöter Musikerförbundet och Samis andre vice ordförande Gunnar Lundberg.

Musikerförbundet reserverade sig mot majoritetsbeslutet i styrelsen i december ifjol att lägga ner skadeståndsanspråken mot den förre vd:n.

Stämman uteslöt också den sparkade vd:n. Han visades också ut från lokalen.

Intresset för stämman var så stort att det var kö till Nalen i Stockholm och mötet blev en halvtimme försenat. Diskussionerna drog dessutom ut så pass på tiden att stämman ajournerades efter fem timmar, till den 31 maj. Då ska en ny styrelse utses. Till dess kommer suppleanter att gå in och samarbeta med de ledamöter som beviljades ansvarsfrihet.