ISKRA Live in Stockholm Liberté – Égalité – Humanité Liberté – Égalité – Humanité – L’Addition

IskraLiveinStockholm

Recenserad i OJ 4-12

ISKRA
Live in Stockholm
Liberté – Égalité – Humanité
Liberté – Égalité – Humanité – L’Addition

Country & Eastern CE21/Naxos/tid 48 min

Jörgen Adolfsson as ss sopraninos tump perc fl m m, Tuomo Haapala b fl vo m m, Sune Spångberg perc vo m m, Arvid Uggla toy guitar synth hca Casio VL-Tone player.
Insp i Stockholm, 1 november 2003.

Betyg 3:•••

De flesta yrkesverksamma tvingas leva med modetermen ”platt organisation”. Med det menas ju att arbetsplatsen är icke-hierarkiskt organiserad, men uttrycket döljer allt för ofta det motsatta förhållandet.

Platt organisation i dess egentliga mening passar alldeles väldigt väl in på Iskra, vars musik i sanning var kollektiv, icke-hierarkisk. Gruppen, som bestod av Jörgen Adolfsson, Tuomo Haapala, Arvid Uggla, Allan Olsson och nyss avlidne Sune Spångberg, existerade mellan åren 1970 och 1992 och hör till den svenska improvisationsmusikens pionjärer. (Får man därtill – parentetiskt – påminna om gruppens egenhet att ge låtarna udda titlar, som Tarmstadt och Halte Kameraden.)

2003 återuppstod Iskra för en konsert på Café Auguéli i Stockholm, nu utgiven av Country & Eastern på skiva.  Det mesta är sig likt, musiken byggs upp i långa ljudexperimenterande sjok med hjälp av allehanda möjliga och omöjliga, gärna percussiva, instrument.

Det skramlas en del när Iskra framträder. Det visuella momentet går förstås förlorat, men ändå är musiken på skivan ett äventyr. Just de långa utdragna styckena försätter en som lyssnare i ett sorts förhöjt stämningsläge. Större delen av tiden rullar musiken på med lågintensiv styrka , men den byggs också upp mot längre framvällande utbrott med kraftfulla saxofonkaskader.

Jörgen Östberg