Jazz i Sverige i nya former

sorry_no_name

I samband med Rikskonserters nedläggning vid årsskiftet försvann också utmärkelsen Jazz i Sverige, som under 30 år varit ett av de viktigaste projekten för att marknadsföra svensk jazz i Sverige och utlandet. För 2011 har Kulturrådet beviljat Svenska Jazzriksförbundets ansökan om att, i Jazz i Sverige-idéns anda, utveckla och genomföra ett projekt för att stärka jazzen och dess aktörer.


SJR har delat upp projektet i tre uppdrag. Man ska verka för:

– att utveckla befintliga jazzscener
– att exponera jazz i andra kultursammanhang
– en ökad export av svensk jazz

För att lyckas vill SJR ha en massa bra musik att exponera och sugna arrangörer, spelställen och festivaler att samarbeta med under året.

Men eftersom namnet Jazz i Sverige ägs av Caprice så behöver man först av allt ett nytt namn på projektet! Hälsa på hos SJR ( www.swedejazz.se ), läs mer om projektet och lämna sedan – senast den 20 februari – ett namnförslag på årets stora jazzprojekt. Projektledaren Karin Inde utlovar ett fint pris till vinnaren.