Jazzapparaten går igång

Jazzapparaten 2 KarinInde

Tolv musikerägda skivbolag startar i oktober tillsammans med Riksförbundet Svensk Jazz ett gemensamt projekt som handlar om att samordna bolagens skivsläpp och PR-arbetet kring detta.

Målet är att tillsammans bygga kunskapen om hur man säljer jazz och närbesläktad musik till media och att samordna releasedatum för att undvika onödig konkurrens bolagen emellan.

Projektet som fått stöd av Musikverket, pågår till och med 2015, men målet är att detta samarbete ska bestå in i framtiden. Projektet kommer att ske i nära samarbete med PR-byrån Birds Will Sing For You under ledning av Petter Seander.

Medverkande bolag:

Hoob Records
Umlaut Records
Connective Records
Kopasetic Productions
Found You Recordings
Country & Eastern Productions
Lundgren Music
Havtorn Records
7P Machine
El Dingo Records
Boogiepost Recordings
Stockholm Jazz Records