Jazzen får fast scen på Kulturhuset?

 

Ett av kraven från kampanjen "Släpp in jazzen" är inrättandet av en nationell jazzscen. Kommer den att finnas i Kulturhuset i Stockholm? Det är en slutsats man kan dra av vad kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth sade i riksdagen idag.

 

Idag kom kulturministerns svar på Bosse Ringholms interpellation. Ringholm ville veta vilka inititativ kulturministern har tagit för att ge jazzmusiken position som är likvärdig med andra musikformer, och vad hon tänker göra i fortsättningen för att "ge jazzmusiken dess rättmätiga plats i kulturpolitiken".

Kulturministern svarade med att i allmänna ordalag beskriva regeringens kulturpolitik och hur olika satsningar görs på musiklivet. Hon tog också bland annat fasta på Ringholms jämförelser med Operan, och ansåg att hans jämförelse att jazzmusiken får i statligt stöd per år ungefär lika mycket pengar som Operan får under en dryg vecka haltade på grund av Operans vidare uppdrag i form av till exempel allt det hantverk som är involverat i en uppsättning. Ringholm i sin tur tyckte att kulturministern undvek kärnfrågan: jazzens ställning.

Ministern hänvisade till en utredning som leds av Kulturhusets chef Eric Sjöström, och som ska föreslå vilka statliga insatser som ska göras för att främja utvecklingen på musikområdet, i kölvattnet på exempelvis avvecklingen av Rikskonserter. Och det var från Sjöström hon hade uppgift om att diskussioner pågår med bland annat Fasching om en eventuell scen för jazzen i Kulturhuset.

Bosse Ringholm uppmanade kulturministern  att påminna Eric Sjöström om jazzens ställning, samt utlovade nya frågor om han inte sett något påtagligt bevis på detta inom tre månader. Lena Adelsohn-Liljeroth betonade sitt starka personliga engagemang för jazzen och lovade att kommunicera med Sjöström, som ska redovisa sitt uppdrag i februari.

Hela debattprotokollet kan läsas på riksdagens webbplats.