Jazzentusiast avliden

Förre generallöjtnanten Bo Westin avled 17 januari, 95 år gammal. Under sin långa karriär var han på 1950-talet bland annat militärattaché i Washington och 1970-72 chef för försvarsstaben. Som ansvarig för underrättelse- och säkerhetstjänsten var han på 1960-talet högst inblandad i avslöjandet av spionen Stig Wennerström. Efter sin pensionering ägnade sig Bo helhjärtat åt sitt stora intresse sedan ungdomen, nämligen jazz. Han deltog som volontär i uppbyggandet av jazzavdelningen vid Svenskt Visarkiv, dit han också gav sina egna samlingar. Trumpetarna Gösta Törner och Thore Ehrling, ett par av hans ungdomshjältar och egna generationskamrater, lärde han känna närmare och skrev böcker om. Andra skrifter handlade om pianisten Stig Holm och bondkomikern Skånska Lasses jazzmusikaliska barn, varav ett var pianisten Rolf Larsson.