Jazzeuropa möttes i Bari

EJN logga

Europe Jazz Network (EJN) är ett nätverk av producenter och organisationer inom kreativ musik och nutida jazz. De svenska medlemmarna är Svensk Jazz, Fasching, Nefertiti, Umeå Jazzfestival och i år, när nätverket fyllde 25, samlades ett hundratal personer från hela Europa i Italienska Bari 26 – 30 september.

Värd för det enorma arrangemanget var Puglia Sounds, efter den italienska region där Bari ligger, en sjudande plats i geografin för kreativ musik.

OJ:s chefredaktör Lars Grip rapporterar:

Konserter under kvällarna och seminarier och gruppmöten under dagarna stod på programmet. Svensk Jazz arrangerade ett välbesökt seminarium på temat ”How to double the interest for jazz”. Det handlade om att ifrågasätta normer och i förlängningen om jämställdhet inom jazzen.

En tio minuter lång sketch inledde, där många munnar gapade av förvåning. En kvinnlig ”promoter” presenterade en manlig ”rockartist”, fast med helt omvända könsroller. Den upp-och-nedvända världen erbjöd många insiktsfulla skratt och eftertankar.

Efter några minuter förstod de flesta att detta inte var på allvar, utan ett sätt att öppna ögonen för lika omedvetna som invanda könsroller. Impra presenterades, liksom Musikverkets jämställdhetsarbete.

Inom EJN finns också en mediagrupp, bestående av folk som arbetar med jazzmagasin, däribland OJ. Problemen är de samma i alla länder: En ekonomisk knapphet som bara kan balanseras av en passion av arbetet med att skildra jazzlivet. Flera gemensamma aktiviteter och projekt planerades.

På kvällarna bjöds konserter i den magnifika Teatro Petruzelli – en artonhundratsskapelse i jugendstil med balkonger på hela sju olika plan. Här spelade bland andra ”Instable Orchestra”, en grupp med många år på nacken som spelar fritt och arrangerat i en härlig blandning, med en del smågalna infall. Hög kvalité.

En av idéerna som klingade har döpts till ”EJN Hymn”. Idén att låta 25 kompositörer från 25 länder skriva ett tvåminuters stycke vardera för 25-åringen EJN, ser ju säkert lysande ut på ritbordet. Men så ej i verkligheten.

De olika hymnerna segade sig fram i den gigantiska salongen, där säkert uppemot 1 000 personer samlats, varav de flesta Baribor. 25 låtar, hopfogade av en aldrig så skicklig orkester, är som att bjuda på 25 olika sorters kakor på ett och samma bord.

Många skruvade på sig i bänkarna efter en halvtimme. Det svenska bidraget skrevs av pianisten Cecilia Persson. Överlag bra och roliga låtar, men det hela blev en tung klump som aldrig ville ta slut.

Bland styckena som spelades innan hymnerna, fanns den (veterligt) ursprungligen ukrainska låten som i Sverige kom att gå under namnet ”de sålde sina hemman”.

Instable Orchestra har ingen egentlig ledare, utan olika medlemmar i det 18-hövdade bandet klev fram och ledde bandet som for ut och in i helt fria kollektiva improvisationer och arrad musik som väckte både skratt och andra varma känslor.