Jazzistán, Stockholm 3/5: Jonas Östholm Quartet

Det är med stor glädje vi presenterar en av Sveriges hetaste pianister på Jazzclub Jazzistán!
På tisdag den 3:e maj kommer Jonas Östholm Kvartett. Mer info om bandet, musiken och konsertern på bifogad PDF.

Mvh Jazzistán

Staffan Ålander                                      Gunnar Åkerhielm

073-1835293                                              070-5165284

Vallhalavägen 164                                       Vaktelvägen 7

115 24 Stockholm                                       192 55 Sollentuna