Jazzkampanjen rullar på

 bsskampanj.jpg
Foto: Lars Grip

Hur går det med kampanjen "Släpp in jazzen innanför staketet", SJR:s ordförande Bengt Säve Söderbergh?

–Tack utmärkt, hela jazz-sverige är med.

En dag i slutet av
november (den 29/11) visade sig kampanjen på olika sätt, på 53
platser runt om i Sverige. I Stockholm hölls konsert i Cityterminalen. Några speciella kampanjpengar finns inte, utan allt drivs av de ingående organisationerna och entusiastiska jazzmusiker.Knappar med texten "Släpp in Jazzen!" pryder 10 000 rockuppslag runt om i landet.

– Vi ska göra en gemensam satsning ännu en gång, förmodligen i början av nästa höst, säger Söderbergh.

Kampanjen "Släpp in jazzen" började egentligen med en skrivelse till den statliga kulturutredningen. Ur skrivelsen vaskades sedan fram ett manifest som koktes ned till tre krav: Man vill se en nationell huvudscen/regioncentra för jazzen, en rejäl satsning på jazzarrangörer och utvecklingsstöd till jazzmusiker.

– Arrangörerna måste få en ekonomisk trygghet för att våga satsa, säger Söderbergh och pekar på det märkliga faktum att de flesta jazzscenerna bygger på ideell verksamhet. Även kompositörer behöver ekonomiskt stöd, så att de så att säga kan komponera på arbetstid. Den 12 februari läggs Kulturutredningens betänkande fram och under våren ska ett otal remissinstanser yttra sig över förslagen. Till hösten, eller nästa vinter kommer en proposition från regeringen.

Kampanjen har också producerat en egen jazz-cd:

– Vi har nu en färdig cd-skiva med 12 låtar som ska ges till samtliga riksdagsledamöter, myser Söderbergh.

Medverkar gör artister som Viktoria Tolstoy, Nina Ramsby, Claes Janson, Louise Hoffsten och Kustbandet Det handlar inte om någon avantgardejazz precis, utan snarare om ganska lättillgängliga låtar och arrangemang.

Urvalet har gjorts av "Jonte" Högman och omslaget pryds av kampanjens logga.

– Jazzen har av tradition betraktats som en outsider och några offentliga institutioner har den inte funnits för jazzen. Den har därför haft svårt att hitta sin plats i kulturutbudet, menar Söderbergh. Samtidigt är jazzen unik inte minst för att den har påverkat en mängd annan musik.

– Jazzen måste få rimliga arbetsvillkor. Den måste accepteras, för det handlar inte om någon dagslända, vilket många trodde för några decennier sedan. Det var inga grevar och baroner som höll jazzen under sina vingar. Den har utvecklats underifrån och det har legat jazzen till last i kulturpolitiken.

Ett statligt stöd till musikformen skulle leda till ökad trygghet eftersom staten tar ansvar för dem de har anställt eller satsat på.

I arbetsgruppen för kampanjen finns förutom Bengt Säve-Söderbergh också Sven-Åke Johansson från Föreningen Mer Jazz i Sverige, saxofonisten och ordföranden i Föreningen Sveriges Jazzmusiker, "Jonte" Högman, IMPRAs ordförande Gunilla Hedin, trumpetaren Peter Asplund, vokalisten Sofia Jernberg och Fasching-vdn Lena Åberg Frisk.

Bakom kampanjen står Nätverket Svensk Jazz som består av Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Svenska Jazzriksförbundet, Rikskonserter, SAMI, STIM, IMPRA, Fasching, Nefertiti, Umeå Jazzfestival och Stockholm Jazzfestival.