Jazzmöte i Riksdagshuset

Hur står det till med jazzen i dag, frågar sig riksdagsledamöter, bland dem Lars Ohly och Bosse Ringholm, från riksdagens alla politiska partier. De bjuder till en träff i riksdagshuset, onsdagen den 6 aj mellan 13.00 – 14.00. Så här skriver de i inbjudan:

”Vi som skrivit under denna inbjudan vet att jazzmusiken under åtskilliga årtionden har spelat en viktig roll för många människor i vårt land. För lyssnare och för musiker har den skänkt mycken glädje och inspiration. Jazzen med sina unika egenskaper av improvisation, rytm och samspel har varit av stor betydelse för hela musikutvecklingen. Hur står det till med jazzen idag? Kulturpolitiken diskuteras nu aktivt, inte minst i samband med den nyligen framlagda Kulturutredningen.  Jazzens olika organisationer har gått samman i ett nätverk kallat Svensk Jazz och vi har inbjudit dess företrädare att presentera sig för oss i Riksdagen. Möt några yngre jazzmusiker, företrädare för alla Sveriges 100 ideella jazzklubbar m.m.” 

På Mynttorget utanför riksdagshuset spelas det jazz mellan 12.00 – 13.00 och de som  kommer tillträffen i riksdagshusets lokal ”Templum” får en cd med smakprov på svensk jazz.

Inbjudan är undertecknad av Cecilia Magnusson (M), Dan Kihlström (KD), Per Lodenius (C), Solveig Hellquist (FP). Lars Ohly (V), Esabelle Dingizian (MP) och  Bosse Ringholm (S).Bakom evenemanget står nätverket Svensk Jazz.