Jazzmusiker marknadsför sig

Kungl. Musikhögskolan och nätverket Mer Jazz i Sverige satsar gemensamt på marknadsföring för jazzmusiker

 –Jazzmusiker har alltid varit vana att själv skaffa jobb och skapa sina personliga varumärken, säger Sven-Åke Johansson, ordförande i nätverket Mer Jazz i Sverige. Men dagens arbetsmarknad ställer högre krav på att handskas systematiskt och professionellt med marknadsföring och administration parallellt med själva spelandet.

–Så det finns ett stort sug efter utbildning i både teori och praktik, säger Ola Bengtsson, prefekt vid institutionen för jazz på Kungl. Musikhögskolan. Därför arrangeras 8 januari en kostnadsfri temadag kring marknadsföring och PR, särskilt riktad till aktiva yrkesmusiker inom jazz.

Arrangörer är Kungl. Musikhögskolan och Mer Jazz i Sverige, i samarbete med Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Svenska Jazzriksförbundet, Musikerförbundet, Musikalliansen och Rikskonserter. Temadagen äger rum på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Valhallavägen 105) kl. 9.30-19. Deltagandet är alltså kostnadsfritt, frukost- och lunchbuffé ingår.Anmälan: Ola Bengtsson, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: ola.bengtsson@kmh.se