Jazzriksförbundet blir Svensk Jazz

Svensk_jazz_logo

Svenska Jazzriksförbundet har haft sin årliga jazzriksdag och har beslutat om stora ändringar:

– Nu förändrar vi organisationen efter verkligheten i stället för att försöka göra tvärtom, konstaterar förbundssekreteraren Magnus Thuvesson.

 

Under helgens jazzriksdag i Nynäshamn fattade Svenska Jazzriksförbundet beslutet att nu bjuda in flera nya typer av medlemskategorier och som en markering av denna nystart också byta namn till Svensk Jazz. Förbundet ska därmed kunna representera hela det svenska jazzsamhället.

Så här beskriver Svensk Jazz läget:

”Svenska Jazzriksförbundet har under de senaste åren kunnat glädja sig åt en stark tillväxt av nya medlemmar. Aldrig har det funnits så många ideellt drivna jazzföreningar som nu – drygt 100 stycken, spridda över hela Sverige.

Samtidigt växer nya typer av arrangörer fram som inte nödvändigtvis organiserar sig som ideella föreningar, men drivs av samma kärlek till musiken.

Nu har Jazzriksförbundet vid helgens Jazzriksdag i Nynäshamn efter ett helt år av reformarbete beslutat om att ytterligare vidga medlemskåren till att också omfatta dessa nya arrangörer, men också musiker, festivaler och andra organisationer inom jazzen. Detta bland annat för att i kulturpolitiken bättre kunna tala med en röst för jazzen. Detsamma gäller på den regionala och lokala nivån. För att markera det bredare uppdraget byter vi namn till Riksförbundet Svensk Jazz.”

Svensk Jazz vill också fylla det vakuum som uppstått genom Rikskonserters nedläggning, och menar att Sverige aldrig haft så många framstående musiker i alla åldrar. Svensk Jazz vill producera mer musik och främja ett större internationellt samarbete.

Under det kommande verksamhetsåret ska detta principbeslut omsättas i praktisk handling.

– Vi känner stor tillfredsställelse att detta omfattande reformarbete nu blivit omsatt i beslut. Många fler människor skulle älska jazz om de får tillfälle att uppleva musiken i verkligheten, säger Bengt Säve-Söderbergh, ordförande i Svensk Jazz.