Kampanjstart för Svensk jazz

foldersid1st.jpg

 Släpp in jazzen! Det kräver nu en enad front av jazzmusiker, arrangörer och publik. Alla vill de bli insläppta innanför det staket som är uppspikat runt den svenska kulturpolitiken.  Tanken att den snart sekelgamla musikformen jazz ska behandlas som andra seriösa konstformer är grunden för det kulturpolitiska manifest som Nätverket Svensk Jazz lämnat till Kulturutredningen. Lördagen den 29 november går startskottet för en kampanj som ska pågå i 18 månader. Budskapet är lika enkelt som självklart: det är hög tid, efter dessa hundra år av musikalisk innovation, att jazzen blir tagen på allvar i kulturpolitiken. 

 

 

 

Kampanjstarten kommer att märkas över hela landet. I Stockholm intar Föreningen Sveriges Jazzmusiker Cityterminalen i fem timmar på lördagseftermiddagen. Malmö kampanjstartar i samband med en konsert med Bobo Stenson. I Borlänge intar man köpcentrat Kupolen, medan jazzklubben i Kristianstad går ut på stan och informerar om manifestet. I Umeå spelar två unga grupper på stadens största gallerior samtidigt som kampanjmaterial delas ut, och jazzklubben i Örebro tar med Kulturskolans storband ut på stan för att sprida budskapet. I Härnösand bjuds allmänheten in för gratiskonsert på jazzklubben. Sammantaget kommer det att manifesteras för jazzen på ett 40-tal platser över hela landet.  Tidigare i år uppvaktades den pågående Kulturutredningen med en skrivelse som mer detaljerat går in på bakgrunden och logiken bakom nätverkets argument. Eftersom genren jazz har en bred folklig förankring bestämde man sig också för att göra om denna skrivelse till det manifest som nu kommer att presenteras för politiker och allmänhet.  Svensk jazz kräver i korthet:·        en nationell huvudscen och dessutom regionala centra ·        ett rejält arrangörsstöd ·        utvecklingsstöd till landets jazzmusiker.  – Jazzen har alltid varit och kommer alltid att vara en fri genre med förhållandevis lösa organisationsstrukturer. Men en konstforms sätt att organisera sig får aldrig bli avgörande för det offentliga ansvaret, säger Bengt Säve-Söderbergh från arbetsgruppen för svensk jazz.