Kan man dra nytta av jazzimprovisation inom organisationsteori?

Vilka gemensamma nämnare finns mellan hur jazzmusik skapas och hur en organisation leds? Den 18 maj möts näringsliv, chefer, akademi och musiker för att tänka nytt i en ovanlig workshop ledd av en professor i organisationsteori och en i musikalisk kommunikation. Arrangerar gör Göteborgs universitets Business & DesignLab vid Handelshögskolan och HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk tillsammans med Högskolan för scen och musik.

Näringsliv, chefer, akademi och musiker möts för att tänka nytt kring ledarskap, innovation, teamwork och skapandet av effektiva grupprocesser. Leder workshopen gör amerikanska Mary Jo Hatch, internationell gästprofessor vid Handelshögskolan och professor i organisationsteori och forskare inom branding, tillsammans med Gunilla Gårdfeldt, professor vid Högskolan för scen och musik.

Gunilla Gårdfeldt har bland annat utvecklat en metod för hur man kan öka uttrycks – och tolkningsförmågan för musiker i alla genrer. I workshopen kommer hon att använda sig av såväl klassiska som jazzmusiker. Mary Jo Hatch har tidigare genomfört flera workshops där jazzmusiker visar chefer hur de organiserar och improviserar fram ett lagarbete.

-Vi lever inte längre i en traditionell värld och då krävs att vi prövar nya sätt för att förbättra hur vi arbetar med ledarskap och grupprocesser. Jazzmetaforen är inspirerande och utmanande för ledare och organisationsforskare och passar mycket bra i de här sammanhangen, menar Mary Jo Hatch.

– Arbetet i workshopen leder till nya sätt att tänka för cheferna, vad gäller teamwork, innovation, ledarskap och gruppdynamik, fortsätter Mary Jo Hatch. Mötet ger möjlighet för studenter och yrkesverksamma konstnärer, chefer och företagare att mötas och lära av varandra, avslutar hon.

Workshopen är öppen för specialinbjudna gäster, chefer inom såväl näringsliv som organisationer liksom för studenter och personal på universitetet.