Kärvare för OJ – men tidskriftsstödet kvar

Det totala ekonomiska stödet till svenska kulturtidskrifter, däribland till Orkester Journalen, blir kvar på samma nivå som tidigare. Under 2015 fördelar Statens Kulturråd 19 miljoner kronor på 80 tidskrifter. För Orkester Journalens del sänks bidraget – och gör en mycket stram budget än stramare. Utgivningen är inte hotad på kort sikt.

I december förra året lade Allianspartierna fram ett förslag att nära 80 procent av det statliga stödet till svenska kulturtidskrifter skulle tas bort. Efter stora protester beslöt kulturutskottet i riksdagen att dra tillbaka detta förslag.

Magnus Nygren