KMH ordnar fortbildning under SJF

Kungl. Musikhögskolan erbjuder fortbildningsdagar på Skeppsholmen under Stockholm Jazz Festival 9 – 12 juni kring jämställdhet och genusmedvetenhet i musiklivet.

Hur kan man som lärare skapa en ensembleverksamhet för alla? Kan man skapa en miljö som får alla att våga och utvecklas?
Stockholm Jazz Festival tillsammans med Kungliga Musikhögskolan bjuder in musiklärare inom rytmisk musik (jazz, pop, rock, folk …) oavsett skolform (grundskola, kulturskola, gymnasium, högre utbildning) till fyra fortbildningsdagar under sommarens jazzfestival i Stockholm.

Rabatterade festivalbiljetter (1150 för ett tredagarspass och 430 för endagsbiljetter) för de som deltar i kursen.
Gästande musiker från festivalen kommer i mån av plats att medverka i samband med en artistpanel.
Mer info och anmälan hos KMH (OBS! Senast 15 maj)