Konferens av och för jazzforskare

Klicka på fliken  "Artikilar" óch sedan "Reportage" för att läsa mer om konferensen den 25 – 27 augusti i Aalborg.