Konferens för jazzforskare i Aalborg

aalborg.jpg
Foto: Lars Westin

Danska Aalborg har ett universitet som inom sin humanistiska fakultet sedan våren 2006 hyser Center for Dansk Jazzhistorie. Verksamma vid denna institution, som bland annat hyser samlingar efter professor Erik Wiedemann (1930-2001) och skivproducenten Karl Emil Knudsen (1929-2003), är kvartetten på vidstående bild, nämligen fr. v. Ole Izard Höyer och Thomas A Jakobsen, som bägge är vetenskapliga medarbetare, Else Egeberg, som är bibliotekarie och ekonomiansvarig, samt Tore Mortensen, som är lektor och verksamhetsledare. I den nordjyska metropolen arrangerar de en nordisk jazzforskarkonferensen den 25 till 27 augusti. Nordiska och europeiska perspektiv på jazzens utveckling är vad konferensen ska handla om, liksom om samarbete och utbyte, och om olika avgränsade ämnen. Det hela inleds av Wolfgang Knauer, professor i musikvetenskap, som leder centret i tyska Darmstadt, störst i Europa. Förutom seminarier arrangeras ett antal konserter i anslutning till konferensen.  På http://www.jazzconference.net/ finns ytterligare information. I Sverige har OJ starten 1977 medverkat i Gruppen för Svensk Jazzhistoria, som också kommer att vara med i Aalborg i augusti.