Kontakt

Magnus Nygren
Redaktör (tjänstledig)
magnus.nygren@orkesterjournalen.com
076-168 31 47

Patrik Sandberg
Redaktionssekreterare
jazzsandberg@orkesterjournalen.com
076 -16 26 192

Arild Wahl
Annonsering
annons.orkesterjournalen@gmail.com

Frågor om Jazzappen
jazzappen@orkesterjournalen.com


Adress till OJ:

OrkesterJournalen
Alströmergatan 23
112 47 Stockholm
oj@orkesterjournalen.com


Prenumerationsärenden
sköts av Nätverkstan:
Nätverkstan Ekonomitjänst
Tel: 031-743 99 05
Fax: 031-743 99 06
E-mail: ekonomitjanst@natverkstan.net
www.natverkstan.net

OrkesterJournalen på Facebook: www.facebook.com/orkesterjournalen

OrkesterJournalen på Instagram: www.instagram.com/orkesterjournalen