Kulturpris till Alandia-arrangör

Karl-Göran Eriksson som sedan 1994 varit en av motorerna bakom Alandia Jazz på Åland, får årets kulturpris i Mariehamn.

Vid årets upplaga av Alandia Jazz i augusti får han priset på 4000 Euro. Han har genom sitt ideella engagemang varit med om att skapa en festival som stimulerar många och har positiva effekter för staden, menar priskommittén.