Kulturutredningen: Lägg ner Rikskonserter

Kulturutredningen har lämnat sitt betänkande. För jazzens del är det svårt att ännu få grepp om konsekvenserna, men utredningen föreslår en nedläggning av Rikskonserter som ju producerar många jazzkonserter och skivor. Förslaget innebär också att Caprice läggs ned. De uppgifter som legat på Rikskonserter tas över av en ny myndighet – Myndigheten för konstarterna. Utredaren eva Swartz målar en optimistisk bild:

–Vi ser allt som en förstärkning av konstartsområdena och därmed också musiken.

Fonogramstödet ska också stöpas om, liksom Musikalliansen.

Utredningen har fått kritik för att enbart ta upp organisatoriska frågor och för att den lämnat kvalitetsbegreppet därhän. I nummer 2 av Orkester Journalen tar vi upp konsekvenserna för jazzmusiken.