Linder, John – trumpetare

JohnLinder
John Linder tecknad av Gösta Törner 1945

(19 december 1918 – 25 september 1972)

John ”Jompa” Linder blev berömd för sitt fina sitt lead-spel 1944-49 i Seymour Österwalls orkester på Nalen, Gröna Lund, folkparksturnéer och inte sällan i radio, fast han framträdde sällan eller aldrig som improviserande solist.

Han var född i Vaxholm men växte upp på Södermalm i Stockholm, där han vid tio års ålder blev medlem av Maria folkskolas orkester och fick lära sig spela trumpet. När han slutat skolan fem år senare blev han volontär vid Hästgardets musikkår där han stannade till slutet av 1937.

Sitt första ”civila” engagemang fick han i januari 1938 på Vasateatern. Med orkestern på Amerikabåten Gripsholm fick han samma år tillfälle att besöka New York. Därefter spelade han åter i Stockholm på bland annat Odeonteatern Gröna Lund, och hösten 1941 reste han till Tyskland som medlem i Herman Mårtenssons orkester.

Med avbrott för militärtjänst spelade han sedan i revyorkestrar och på turnéer med Håkan von Eichwald och Arne Hülphers fram till sommaren 1944, då han engagerades som förstetrumpetare till Seymour Österwalls orkester. 1949-53 ledde han trumpetsektionen hos Thore Ehrling.

Efter en del teaterjobb, bland annat i Bosse Rosendahls orkester på Chinateatern, emigrerade han 1960 till Australien, där han hade engagemang i Sydneys radio- och TV-orkester. Han återvände till Stockholm bara något halvår före sin död.

Artikel:

Svenskt Stjärnalbum, OJ juli 1945.