Magnus Thuvesson är ny ordförande för Riksförbundet Svensk Jazz

magnus ordforande

Efter 22 år som ordförande för Svensk Jazz, avgick i helgen Bengt Säve-Söderbergh. Det skedde på den årliga Jazzriksdagen som i år hölls i årets jazzkommun Hässleholm.

 

– Man ska avgå innan någon ber en, konstaterade Bengt i sitt tacktal, och tillade att det ju också passar extra bra att träda tillbaka, när det finns en värdig ersättare.

Magnus Thuvesson, 36 år och bosatt i Killeberg utanför Osby, valdes på söndagen av en enhällig stämma till förbundsordförande och i sitt inledningstal betonade han vikten av att förbundet fortsätter arbeta för att fler människor hittar till och känner sig välkomna in i svenskt jazzliv. Han slog också fast att hans egna ettåriga jazz-karantän nu är avslutad.

För ett år sedan avslutade Magnus nämligen sitt uppdrag som förbundssekreterare på förbundet i Stockholm, för att istället arbeta på Ikea i Älmhult.