John Tchicais minne hedrades i Köpenhamn

Thicai 1

”Vær med til at sende John godt på vej.
Medbring blæseinstrument og/eller småt slagtøj (klokker, raslere, vandrør, cykelklokke etc.).
Giv meddelelsen videre til andre!”

Så löd inbjudan från Iréne Becker (New Jungle Orchestra), och många fler saxofonister än man räknat med mötte upp.

Thicai 2

Upplevelsen av minnesgudstjänsten för John Tchicai blir ett kärt minne för livet. Många av Johns medmusikanter, bland annat från New Jungle Orchestra,släkt och många, många vänner samlas för att hedra honom.

Thicai 3

Den gamla danska sången I skovens dybe stille ro spelades av Mauritz Tchikai (lillebror) på barytonhorn tillsammans med en saxofonist. Vilken härlig inlevelse i spelet av denna låt!. (Låten känns väl igen – NHØP brukade spela den). Pierre Dørge fick fram starka urtidstoner i en jättesnäcka. Han framförde sedan på sedvanligt och unikt New Jungle-vis afro-dada-ord, där han vävde in rop på Tchicai i sin call and response och imitation tillsammans med vännerna.

Thicai 4

Blåsarna spelade mycket långa, starka toner fyllda av sorg och saknad och tankarna gick till John Tchicai. Nu fick auditoriet användning för sina små klockor, fingercymbaler och andra instrument..

Thicai 5

Jesper Zeuthen och blåsare framför Tchicai fanfar och Largo Lapidarius. Allt blev som en angenäm sanndröm och en magisk musikalisk upplevelse. Efter prästens fina minnesord tågade vi ut till musik, (orgel och blås) och samlades på gården runt flaggstången där Dannebrogen hissades upp i topp.

Text och foto: Lasse Seger

Minnesgudstjänst för John Tchicai.
Messiaskykan i Charlottenlund, DK, 24 oktober 2012.