Musikdebatt på Svenskt Visarkiv

Hänger musiklivet med i svängarna?

Hur ska musiklivet levas framöver? Hänger musiklivet med i svängarna nu när regeringen försökt klargöra sina kulturpolitiska avsikter i kulturpropositionen?

Sådana frågor diskuteras av Bengt Göransson, fd. kulturminister, Anders Björnsson, radioman och författare, Maja Aase, kulturjournalist och Hanna Höglund, musikskribent.

Frågan om hur musikaktiva ska handskas med det musikaliska kulturarvet med rötter i demokratisträvanden och folkbildningstradition, ställs också.

Publiken deltar i diskussionen.

Plats Svenskt Visarkiv i Stockholm, Torsgatan 21.

Tid: Onsdagen den 25 november kl. 18.30.

Anmälan till anders.hammarlund@visarkiv.se