Musikkvällar vid ”Zetterlunden”

Musik och umgänge blir det tre onsdagar framöver för Stockholmarna. Monica Zetterlund sällskapet bjuder på musik på värdshuset Clas på Hörnet från 1700-talet. Det ligger alldeles intill den park som OJ anser ska heta ”Zetterlunden”, men som har det betydligt tråkigare namnet ”Monica Zetterlunds Park”. Den 13:e augusti kommer Ann-Kristine Hedmark, Mats Öberg och Jan Allan. Onsdagen därpå, den 20:2, blir det konsert med Monica Dominique och den 27:e planeras stipendieutdelning med efterföljande konsert med Svante Thuresson, Lisen Rylander och Monica Dominique med gäster.