Nr 5 – 2008 ute nu!

 Ett nytt färskt nummer av Orkesterjournalen börjar nu dimpa ner i brevlådor runt omkring i Sverige och världen. 86 lyxiga sidor där OJ har träffat Fredrik Ljungkvist, Lisen Rylander och Caroline Henderson, vi minns också en av svensk jazz stora legender, Arne Domnerus, som gått ur tiden. Vi diskuterar om e.s.t har ett liv efter Esbjörn och har gått på föreläsning med Ingrid Monson, en amerikans jazz-professor som har hakat upp sig på den traditionella definitionen av modal jazz. Vi fördjupar oss i saxofonens många röster och vi har besökt Lund och den mytomspunna kulturscenen Mejeriet. Ett fullspäckat nummer rakt hem till dig som redan haft förståndet att börja prenumerera. Börjar du prenumerera nu får du hem detta nummer i brevlådan så länge lagret räcker. För den ad-lib älskande senmodernisten som inte vill binda upp sig i så starka strukturer som prenumerationen finns även OJ som lösnummer i butiker med god smak.