Ny jazzbibliografi nu på nätet

Mats Holmquist presenterar sin jazzbibliografi på Svenskt Visarkiv/Jazzarkivet. Foto: Torbjörn Ivarsson

Mats Holmquist har nu publicerat onlinepublikationen Svensk jazzbibliografi, som sammanställts genom ett nära samarbete med jazzavdelningen vid Svenskt visarkiv/Musikverket. Ett projekt som pågått under flera år. Inte sedan 1960-talet har en liknande bibliografi gjorts i Sverige, då med betydligt färre titlar än de som nu föreligger.

Syftet med bibliografin är att förteckna alla böcker om jazz och jazzmusiker som utgivits på svenska samt böcker om svensk jazz som publicerats på andra språk. Till varje utgåva följer en kort beskrivning av bokens innehåll, en värdefull information för att kunna orientera i materialet. Däremot ges inte böckerna några subjektiva omdömen.

Databasen omfattar dock inte noter/notsamlingar eller annat som kan betraktas som musikaliskt undervisningsmaterial och inte heller allmänna lexika. Likaså förtecknas inte skivkataloger eller programblad etc.

Publikationen är tänkt som ett levande dokument och Jazzarkivet välkomnar därför kommentarer och synpunkter på innehållet samt förslag på nya böcker och utgåvor som bör ingå. Kontakta Roger Bergner på roger.bergner@visarkiv.se.

 Mats Holmquist, som till vardags är revisor, har arbetat helt ideellt med denna bibliografi.