Ny webbredaktör på OJ!

Efter fem år lämnar jag nu redaktörsskapet för OJ:s webb.

Det har varit givande år, med många stimulerande kontakter med läsare, musiker, arrangörer och medarbetare – tack för det!

Nu tar OJ:s nye medarbetare Thomas Rörby över, och honom når ni bäst på webbred@orkesterjournalen.com.

Med varmaste jazzhälsningar
Olle Hernegren