OJ får pris!

Riksförbundet Svensk Jazz pris Basisten ”för personer som gjort jazzen stora tjänster, inte nödvändigtvis genom att spela utan genom organisatoriskt eller annat arbete främjat jazzens utveckling och utbredning” går i år till en tidskrift;  Orkesterjournalen. 

 

Utmärkelsen kommer att delas ut under förbundets årsstämma Jazzriksdagen i Hässleholm den 10 maj. Och motiveringen:

”För en ständigt initierad spegling av en dynamiskt föränderlig musikalisk nutid och dåtid, ges Basisten till världens äldsta fortfarande aktivt utgivna jazztidskrift, Orkesterjournalen.”