OJ:s existens hotad!

Efter 80 år är Orkester Journalens existens nu hotad!
I Alliansens budgetförslag som ska klubbas av riksdagen nu på torsdag ingår en slakt av stödet till de svenska kulturtidskrifterna, en sänkning från årets 19 miljoner kronor till en nivå på 4-5 miljoner. För OJ som förra året fick 325 000 kronor i stöd kan en sådan 75-procentig sänkning innebära ett dråpslag.

Det är viktigt att skriva professionellt om jazz och andra kulturella områden. Det har ett egenvärde och i vårt specifika fall har det betydelse för alla de som lyssnar på, och spelar, jazz. I det att det skrivs om jazzen så stärks den, under tystnad riskerar den att tyna bort. Institutioner som tidskrifter behövs för att hålla saker och ting levande. Tysta inte allt detta för kaffepengar i statsbudgeten, men som för kulturtidskrifterna betyder överlevnad.

Det är långt ifrån bara OJ som drabbas av förslaget, går det igenom innebär det en dränering av den kulturella mångfald som råder i Sverige. Allteftersom dagspressens kultursidor har skurit ner utrymmet för kultur har dessa frågor förflyttats till facktidningarna. I kulturtidskrifterna förs samtidigt en viktig samhällspolitisk debatt som är nödvändig i en demokrati. Nu är det inte säkert att dessa frågor ens kan uppmärksammas i kulturtidskrifterna, eftersom flera av dem hotas av nedläggning.

Detta är inget som kulturutskottets ordförande Per Bill (M) talar om. Han menar istället att beslutet ska påskynda övergången till digital utgivelse. Naiviteten är slående. Visst kostar distribution och tryckning, men det är ändå papperstidningen som ger inkomsterna. Nästintill alla OJ:s intäkter härrör från papperstidningen: prenumerationer, annonsintäkter och kulturtidskriftsstöd. En digital produkt skulle alltså i det närmaste stå helt utan inkomster.

Lönerna och arvodena är redan låga, men ska vi verkligen jobba nästintill gratis? I jämförelse kan nämnas att Aftonbladet, som beskrivs som Sveriges mest framgångsrika onlineföretag, under 2013 fick 70 procent av sina inkomster från papperstidningen, för Svenska Dagbladet var motsvarande siffra 92 procent.

Tror Alliansens partier att små kulturtidskrifter ska lyckas med det som resursstarka jättar inte lyckas med? Vi kan bara hoppas att ansvariga politiker tar sitt förnuft till fånga.

Skriv gärna på protestlistan Rädda kulturtidskriftsstödet på
http://www.skrivunder.com/radda_kulturtidskriftsstodet

Lars Grip, avgående chefredaktör
Magnus Nygren, tillträdande chefredaktör
Anders Wenström, ordförande OJ:s styrelse