Om OrkesterJournalen

OrkesterJournalen är Sveriges enda jazztidning. Vi har funnits länge men det hindrar oss inte från att vara en modern tidning som spänner över hela jazzfältet, som är pigg och nyfiken och öppnar upp jazzen snarare än begränsar den. Att skildra mycket och samtidigt skriva initierat och lustfyllt är det roliga med att göra tidning. Samt att överraska! Nytt och gammalt, svenskt och internationellt, intervjuer och artiklar, skivor och konserter, kvinnor och män, det lustfyllda läsandet och det korta informativa. För att en tidning ska vara intressant krävas allt detta! Med artiklar, essäer, intervjuer, bilder, guider, kalender, tips, krönikor, debatt och ett digert recensionsmaterial av album och konserter vill vi berätta om vad som händer inom svensk och internationell jazz.

OrkesterJournalen började ges ut 1933, mest som ett reklamblad för Nordiska Musikförlaget. I takt med att jazzen blev allt populärare växte också OrkesterJournalen fram som en tongivande röst för och om jazz. På fyrtiotalet och två decennier framåt tilltalade jazzen en bred och ung publik och i takt med alla konserter och danser växte tidningen till stora upplagor. Med start 1933 är OJ världens äldsta existerade jazzmagasin. Vår amerikanska kollega Down Beat, började också ges ut 1933, men senare under året.

Redaktörerna har varit sega och långlivade. Den första redaktören var Nils Hellström 1933–1938, Harry Nicolausson var redaktör mellan 1938–1981 (ägare från 1961), Lars Westin mellan 1983 och nummer nr 4 2006. Då tog Lars Grip över och var tidningens redaktör till och med 2014. Från 2015 är Magnus Nygren redaktör.

OrkesterJournalen ägs av en stiftelse med representanter från Svensk Jazz, Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Sveriges Kompositörer och Textförfattare (SKAP), Musikerförbundet och Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI). Styrelseledamöter är Bengt Bronson Månsson (Svensk Jazz), Mårten Karlsson (STIM/SKAP) och John Högman (Musikerförbundet). Ordförande är Anders Wenström. Karin Inde, versamhetsledare för Svensk Jazz, är ständigt adjungerad.