Paavo på Glenn Miller

Paavo

Gruppen Paavo tillhör något av det mest intressanta och inspirerande som man har kunnat höra på den svenska jazzscenen under flera år. Första skivan gavs ut 2007 och gruppen har delvis skiftat medlemmar genom åren. Men kärna har bestått av pianisten Cecilia Persson, vars originella kompositioner tillfört den svenska jazzen åtskilligt samt sångerskan och röstimprovisatören Sofia Jernberg, som också har komponerat en del av gruppens låtar.

Paavo spelar en mycket händelserik och varierad musik, intrikat vad gäller såväl melodik, harmonik som rytmik. De skrivna delarna genomförs med en precision som ligger konstmusiken nära och som ibland för tankarna, särskilt rytmiken och taktartsväxlingarna, till Frank Zappas genomkomponerade och väldisciplinerade musik från 70- och 80-talen. Men till skillnad från Zappas musik, så finns här också ett stort utrymme för glädjefyllda och fria improvisationer, som inte minst blåsarna gav ekvilibristiska exempel på under kvällen.

Horns

Till en början var det sju musiker på scenen, men vid andra set kom Niklas Barnö till och förgyllde med sin trumpet.

Sofia Jernberg, som för det mesta sjunger ordlöst eller kombinerar sina röstimprovisationer med poetiska fraser av ord, är en sångerska med en röst och en musikalisk kapacitet långt över den nivå, som brukar komma till användning i jazzsång. Här handlar det om ett fullständigt kreativt sätt att sjunga och använda rösten, med en knivskarp tonsäkerhet. Detta fick vi höra mycket av under kvällen.

Jag vill också framhålla kompet, med Clas Lassbo och Gustav Nahlin, som höll ihop det hela på ett fenomenalt sätt.

Nahlin

Man skulle grovt kunna dela in dagens (svenska) jazzmusiker i två kategorier. Dels har vi en ganska stor grupp, som är mycket musikaliskt kompetenta, men som i stora stycken ägnar sig åt att reproducera en jazzmusik, eller föreställningar om denna. En musik som är underhållande, men som sällan utmanar och som i mitt tycke blir ganska tråkig i längden att lyssna till.

Sedan har vi den andra gruppen, dit Paavo definitivt hör, som har jazzens alla igenkännbara ingredienser, men som också för det hela vidare på ett kreativt sätt, där musiken är en pågående konstnärlig process, utan slutstation. När jag hör sådana artister känner jag mig också delaktig i skapandet, vilket skärper lyssnandet.

Paavo8

Vad spelar då Paavo för musik? Ja, vad ska man kalla denna fusion av jazz, konstmusik och artrock? Kanske behövs det nya musikbegrepp, som en god vän påtalade under kvällen, eller kan man bara konstatera att det vi fått höra är en del av jazzens sanna natur?

 

Text: Roger Bergner
Foto: Heiko Purnhagen

Glenn Miller Café, Stockholm, den 1 oktober 2012

Paavo 8

Sofia Jernberg vo, Nils Berg, Tomas Backlund, Marcelo Gabard Pazos, cl, bcl, as, ts, bars.

Cecilia Persson p, Clas Lassbo b, Gustav Nahlin dr. Gäst: Niklas Barnö tp.