Pengaregn över musiker

Varje år i december delar Stim ut stipendier till komponister inom alla musikgenrer. Stipendierna är ett led i Stims kulturpolitiska verksamhet. Stipendierna har stor betydelse för såväl unga och lovande upphovsmän som för upphovsmän som är verksamma i de delar av musiklivet som inte återfinns på topplistorna, men vars musikskapande är värdefullt för svensk musikkultur. Den totala stipendiesumman var i år 3,825 miljoner kronor. Stipendiebeloppen varierar mellan två nivåer: 25.000 kr resp. 50.000 kr. Stipendierna delas ut till de 89 mottagarna vid en ceremoni i STIM-huset i Stockholm den 12 december kl 15.00. Totalt har 558 ansökningar behandlats.

www.stim.se