Pristagarna fick sina priser på Jazzriksdagen

MonicaDominique

Under helgen 19 – 21 april ägde årets jazzriksdag rum i Malmö. På lördagskvällen delade Svensk Jazz ordförande Bengt Säve-Söderbergh ut förbundets priser på Konsthallen: Årets Jazzkommun, Basisten, Jazzkannan och Life time achievement

 Svensk Jazz stora pris för livslång insats inom jazzen, ”Life time achivement”, gick i år till Monica Dominique med motiveringen:

”Monica Dominique har vi lärt oss att gilla och beundra som en allkonstnär inom det svenska jazzlivet. Hon spelar piano, hon sjunger, hon komponerar och arrangerar. Lika skickligt för vuxna som för yngre”.

”Hon är sedan många år en ambassadör, en budbärare som fått många människor att förstå och att gilla jazzen som musikform. För allt detta vill Riksförbundet Svensk Jazz tacka och hedra Monica Dominique med sin utmärkelse ”För enastående livslång insats för jazzen”.

IngridStromdahl 

Svensk Jazz pris Basisten ”för personer som gjort jazzen stora tjänster, inte nödvändigtvis genom att spela utan genom organisatoriskt eller annat arbete främjat jazzens utveckling och utbredning”gick i år till journalisten Ingrid Strömdahl (SvD).

Motiveringen löd: För en lång gärning med pennan i hand för jazzens bästa med en aldrig sinande nyfikenhet och en ständig upptäckarglädje tilldelas Ingrid Strömdahl Riksförbundet Svensk Jazz utmärkelse Basisten.

Priset för nydanande insatser inom svenskt jazzliv, Jazzkannan, gick i år till sångerskan och röstkonstnärinnan Sofia Jernberg.

SofiaJernberg

Motiveringen löd – ” Sofia Jernberg har alltid andats nyfikenhet på det orörda, ännu ohörda, uttrycket i musiken. Sina observationer förmedlar hon i nya gränslösa organiska former; från små försiktiga spännande viskningar till explosiva motstånd av välgörande oljud och oväsen, som förenar komposition och improvisation”.

”Oavsett konstellation och sammanhang, skiftande från duo till storband, är Jernberg sin egen klang trogen. För hon är en röst som sticker ut, som med sin tydliga närvaro, sätter lyssnaren i ett tillstånd av vibrationer. Och som genom en förtrollning låter oss uppleva nya helheter och gemenskaper. Med detta skapar hon känslor som både behövs och måste höras om, och om igen”.

BollnasJazzklubb Anders EwaOlofssonLindblom

Årets Jazzkommun blev Bollnäs, och det äkta paret Ewa Olofsson Lindblom, ordförande i Bollnäs Jazz Club, och Anders, kassör i samma förening, var på plats för att ta emot priset.

Text & foto: Patrik Sandberg