”Släpp in Jazzen” fortsätter

Nätverket Svensk Jazz fortsätter att jobba för att jazzen ska komma innanför staketet. På onsdagen möttes nätverkare, musiker och arrangörer på Nybrokajen i Stockholm för att stämma av kampanjen. en stor del av diskussionen handlade om nyligen avlämnade Kulturutredningen.

Ett av kampanjens krav är att satsa på arrangörerna, vilket inte minst Rikskonserters Björn Stålne ville lyfta fram. Mer pengar till just arrangörsledet är något som resulterar i klingandemusik, utan omvägar över dyra strukturer.

Bengt Säve-Söderbergh var bekymrad över att finanskrisen under nästa år kan kasta skuggor över kulturen och jazzen.  Kommunernas försämrade ekonomi kan gå ut över bidrag till jazzklubbar, varnade Säve-Söderbergh. Han ville vända på problemet:

– Inkludera kulturen i satsningen på svensk ekonomi, sa han och pekade på att även kultursatsningar skapar arbetstillfällen och bidrar till att få fart på ekonomin.

Faschings VD, Lena Åberg-Frisk menade att jazzen frodas i högsta grad i dag, publiken är hungrig, men hittar inte fram p.g.a. en splittrad arrangörsskara.

–Samlade resurser skulle leda till överblick och mera professionell marknadsföring, sa hon och hänvisade till kampanjens krav på regionala centra och en nationalscen för jazzen.

Nu samlar sig Nätverket Svensk Jazz till att skriva ett remissvar till Kulturutredningen, något de är välkomna att göra trots att de inte står på utredningens remisslista. Det gör däremot Kungliga Musikaliska Akademin som erbjöd sig att samarbeta med Nätverket i sitt remissvar.

Kampanjen har just givit ut en skiva, sammanställd av ”Jonte” Högman med lättlyssnad men inte lättsmält musik från lite olika jazzmusikaliska inriktningar.

Att kampanjen behövs påminde Sven-Åke Johansson från ”Mer Jazz i Sverige”:

­–Jazzen är en konstform, sa han inför något förvånade jazzöron på mötet.

–För oss är det självklart, men för många framstår jazz som glad musik, spelad av nästan vem som helst. Därför behöver kampanjen påminna om detta tillsynes självklara faktum.