Rektor för Kungl. Musikhögskolan Johannes Johansson har avlidit

johannes rektor 716x400 sv
 
Johannes Johansson, rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) sedan 2006, har hastigt avlidit.

Johannes Johansson, född 1951 i Karlskrona, var utbildad kyrkomusiker, körpedagog och tonsättare. Som tonsättare vann han internationellt erkännande för sina verk, som ofta kombinerar röster, instrument och högtalare.

Johannes Johansson var under åren 1999-2005 prefekt vid Musikhögskolan i Malmö. Han avslutade 2011 en uppskattad sexårsperiod som president för de europeiska musikhögskolornas samarbetsorganisation AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies et Musikhochschulen). Johannes Johansson var också ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och Honorary Member vid Royal College of Music och Guildhall School of Music and Drama i London.

Vid tiden för sin bortgång var Johannes Johansson kraftfullt engagerad i utvecklingen av det framväxande fältet konstnärlig forskning, både vid Kungl. Musikhögskolan, nationellt och internationellt. I detta arbete har också ingått att utveckla de reflekterande momenten inom utbildningarna på alla nivåer, inte minst i samband med självständiga konstnärliga arbeten.

I fokus för arbetet just nu stod också nystarten för KMH:s byggnadsprojekt. För Johannes Johansson innebar de kommande lokalerna ett yttre uttryck för visionen att göra KMH till ett optimalt centrum för högre musikutbildning och till en central konstnärlig och pedagogisk mötesplats, i nära samarbete med KMH:s styrelse och ett antal partners inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Johannes Johansson ersätts tills vidare på posten som rektor och myndighetschef av professor Cecilia Rydinger Alin, som är prorektor tillsammans med professor Staffan Scheja.