Riksdagsmotioner om jazz

I snart ett år har kampanjen "Släpp in jazzen!" bedrivits av jazzentusiaster över hela landet. När årets motionsskörd summerades blev det tydligt att kampanjen har hörts ända in i Riksdagshuset. Bosse Ringholm från Socialdemokraterna och Gunnel Wallin från Centerpartiet har båda lämnat in motioner som behandlar jazzens ställning i kulturpolitiken. 

Båda nämner kampanjen och aktiviteterna kopplade till kampanjen i motiveringarna till sina förslag. Gunnel föreslår att den särskilda utredare som ska utforma en ny nationell plattform för musiken ska ta särskild hänsyn till hur institutionssvaga genrer som jazzen ska stöttas av denna plattform. Hon vill också att Kulturrådet ska få i uppgift att utreda hur jazzens institutionella strukturer ska kunna stärkas. Ringholm vill på liknande sätt att regeringen ska "se över hur jazzens ställning i kulturpolitiken och samhället konkret kan förbättras."

Försiktiga formuleringar kan man tycka, men arbetsgruppen för kampanjen tycker att det är ett stort steg i rätt riktning. "Frågan är om det inte är första gången som jazzen nämns i en riksdagsmotion.", funderar föreningen Sveriges Jazzmusikers ordförande John Högman.