Rikskonserter bantas kraftigt

Totalt 22 personer kommer att lämna Rikskonserter under 2009. 16 fasta tjänster försvinner, återstoden av dem som lämnar har projektanställning. Under 2009 kommer antalet tjänster att vara drygt 41. Det innebär att en tredjedel av personalen lämnar Rikskonserter.

Anledningen är Riksdagens beslut att banta Rikskonserters anslag med 10 miljoner. Nedskärningarna drabbar inte bara personal, utan också konsert- och annan musikproduktion, uppger Rikskonserter i ett pressmeddelande. Minskade fasta kostnader leder dock till en förstärkt produktionsbudget under 2010. Rikskonserter slår fast att dess viktigaste uppgift är att underlätta för ett levande musikliv i hela landet, oavsett vilka förslag det kommande betänkandet från kulturutredningen lägger fram.