Rikskonserter kvar ett år till

RIksonserter fortsätter under nästa år, sedan är det slut på musikproduktionen för deras del och en nedläggning väntar. Även Caprice Records läggs ned.

Detta framgick ur kulturpropositionen som presenterades den 21 september.

En särskild utredare ska föreslå hur Rikskonserters roll som musikproducent, ska överföras till regionerna.

–Det är oerhört påfrestande för de anställda att gå igenom ytterligare en utredning och att vänta på resultatet, men jag hoppas att så ånga som möjligt kan följa med till Statens Musiksamlingar som ska ta över delar av verksamheten, sa Rikskonserters direktör Björn W Stålne på en presskonferens.

 

–Den största förändringen som vi känner till nu efter kulturpropositionen, är att Rikskonserter på sikt inte längre kommer att producera musik. Den rollen går över till regionerna, sa Stålne.

En ny nationell plattfrom för musik kommer att skapas.

–Då vill vi förklara varför plattformen definitivt bör ha i uppgift att även producera musiken, alltså en operativ roll.

Under 2010 kommer inga förändringar att göras, Rikskonserter får ett bibehållet stöd för sin verksamhet. 2011 genomförs förändringarna.

–Vi gå in i en ny ideologisk fas i svenska kulturpolitik, med ett ökat regionalt inflytande, sa Stålne.

För snart 40-åriga skivbolaget Caprices del föreslås i kulturpropositionen att inga nyproduktioner görs från och med 2011.

–Kulturutredningen har inte förstått att Caprice och distributören CDA har haft en kulturpolitisk uppgift, så Stålne.

Många av Rikskonserters samarbetsprojekt, däribland Swedish Jazz Celebration, kommer kanske inte att genomföras efter 2010, när Rikskonserter inte längre är en musikproducerande organisation. Lanseringen av unga musiker kommer också att gå förlorad, enligt Rikskonserters Björn Stålne. 

Nu hoppas man kanske på att den särskilda utredningen som snart ska genomföras, kommer att kasta nytt ljus på Rikskonserters och Caprices roller.

Stålne avgår den 31 januari 2010 eftersom hans kontrakt löper ut då.