Rune Persson (1929-2013)

RunePersson

Inspelningsteknikern Rune Persson avled under julhelgen, 84 år gammal. Han efterlämnar hustrun Eivor och sönerna Magnus, slagverkare, och Claes, ljudtekniker.

 Rune Persson växte upp i Växjö och blev tidigt intresserad av både musik och teknik. Han spelade jazz på klarinett och tenorsax, och han deltog i december 1948 i finalen av OJs amatörorkestertävling som medlem i Ingvars Sextett från Växjö. Hans intresse för ljudteknik resulterade kring 1950 i hembyggda graververk och trådinspelningsapparater.

När han flyttat till Stockholm blev han assisterande ljudtekniker i filmbranschen innan han 1954 knöts till Metronome, där han snabbt utvecklades till en av landets främsta musiktekniker. Rune arbetade en stor del av sitt yrkesliv i bolagets studio (numera Atlantis) på Karlbergsvägen i Stockholm i nära samarbete med producenten Anders Burman.

Rune Perssons medverkan borgade för den höga ljudkvaliteten hos de inspelningar som gjordes i Metronome-studion, inte bara för det egna skivbolagets storsäljare (Siw Malmkvist, Cornelis Vreeswijk etc) utan också åt andra bolag som hyrde in sig, däribland Sonet med producenten Rune Öfwerman.

Till Rune Perssons ryktbarhet som tekniker bidrog hans grundmurade musikalitet och en varm personlighet, som skapade lugn och trygghet och löste åtskilliga knutar i en ofta utsatt inspelningssituation. Rune var omtyckt bland producenter och artister för sin osvikligt professionella attityd till sitt arbete och för förståelsen av egenart och kvaliteter hos olika musikgenrer.

Förutom otaliga svenska storheter kom också många världsartister till Metronome-studion, inklusive Toots Thielemans, Art Farmer, Jim Hall, Zoot Sims, Al Cohn, Coleman Hawkins och Quincy Jones, för att nämna bara några få. Vid sidan av verksamheten i studion gjorde han förnämliga live-upptagningar med Povel Ramel, Count Basie och åtskilliga andra. Många Gyllene Skivan-belönade utgåvor har varit inspelade av honom, liksom andra berömda svenska jazzskivor.

Rune var kring 1960 en av de första i Sverige att göra stereoinspelningar av hög kvalitet. I Metronome-studion uppdaterades tekniken fortlöpande under hans ledning till modern flerkanalighet. Ett annat av hans pionjärområden var att göra LP-graveringar av högsta kvalitet.

Sedan han på 1980-talet lämnat Metronome-studion, efter att bolaget övertagits av amerikanska Warner-koncernen, fortsatte han göra inspelningar i andra studior och lokaler. Han gav sig tidigt i kast med den digitala tekniken och CD-mediet, och många musiker och producenter kom farande från när och fjärran för att slutbehandla sitt material hos honom.

Sonen Claes blev hans lärjunge, samarbetspartner och snart en tekniker av egen betydelse. Rune fortsatte att intressera sig för nya möjligheter på inspelningsteknikens område och för ny utrustning, inklusive datorprogram, som mötte hans höga krav. Han bidrog också med kunskap, erfarenhet och problemlösande handlag till många återutgivningar av äldre material.

Rune Perssons betydelse för mycket av svensk jazz- och populärmusik från de senaste 50 åren som vi i dag uppfattar som självklar och ”klassisk”, kan knappast överskattas.

Jan Bruér, Lars Westin