Sanningen om turerna i SAMI ska fram

SAMI_logo

Idag får SAMI:s stämma ta ställning till ett förslag från styrelsen om att en ”sanningskommission” ska kartlägga vad som hänt under den turbulenta tid som varit. Om det berättar SAMI i ett pressmeddelande:

Den utredning som gjordes av Finnhammars revisionsbyrå efter avskedet av VD fokuserade på dennes förehavanden, och vad styrelsen nu föreslår är ett breddat uppdrag där agerandet från styrelsens ledamöter under åren klarläggs. Den grundläggande frågan är om personer i styrelsen försvårat och fördröjt nödvändiga åtgärder genom att undanhålla information eller lämna felaktig sådan.

SAMI:s och tillika Musikerförbundets ordförande Jan Granvik ser en sanningskommission som helt nödvändigt för att kunna komma vidare.

– Vi måste få ett slut på spekulationer och antaganden, det förflutna påverkar det förtroende som är grunden till det viktiga samarbete alla vinner på. Att en gång för alla göra upp med det tragiska förflutna är helt avgörande för att vi alla med full kraft skall kunna fokusera på framtiden.

– Det blir mer och mer tydligt att mycket av den ilska och frustration som finns har sin bakgrund i att många rättighetshavare har en djup misstro motden roll styrelseföreträdare från vårt förbund, däribland jag själv, spelat under åren, säger Bo Olsson, förbundsordförande i Symf och 1:e vice ordförande i SAMI. Ligger det något i detta ska det upp på bordet, och styrelsen är enig i att detta är en förutsättning för SAMI:s fortlevnad och våra möjligheter till fortsatt samarbete för rättighetshavarnas bästa.

– Jag tycker att det är bra att vi äntligen lägger skiten på bordet när det gäller SAMI, säger Gunnar Lundberg, vice ordförande i Teaterförbundet och 2:e vice ordförande i SAMI. Sen kan vi städa undan allt skräp och börja blicka framåt. SAMI är på god väg att bli en riktigt bra organisation för oss rättighetshavare. SAMI ska fokusera på att inkassera in så mycket pengar som mycket och dela ut dessa så effektivt som möjligt!