Hur blir man försörjd, nöjd och lycklig?

kmh savethedate2013

Välkomna till Institutionen för Jazz årliga alumnidag!

KMH presenterar Eric Jensen (USA) som resonerar kring termen ”bucket economy (många bäckar små) om hur man kan försörja sig som musiker 2012.

En panel med bl.a. prof Joakim Milder tar sig an hur man kan bli en nöjd och lycklig musiker, om skolor kan bidra till ett självständigt tonspråk och olika framgångar konstnärligt-publikt. Dessutom kommer man att se på lite nya sätt att nå ut och knyta an till sina fans.

Mer information