bild på Brus Trio

Brus Trio på Glenn Miller Café

bild på Brus Trio

En ruggig lördagskväll gjorde Brus Trio ett av sina få nutida framträdanden. Trion, som en gång för många år sedan uppstod efter ett jam på jazzklubb Fasching, är en grupp med djup personlig musik. Kompositionerna är i stort utförda av trions medlemmar med viss övervikt av Forséns respektive Åkerhielms pennor. Det här är en svensk grupp som borde åtnjuta större uppmärksamhet än vad som varit fallet hitintills. Något som kanske beror på att de tre musikerna spelar i många olika sammanhang samt även verkar inom musikundervisningen.

Den musik de framför är en rik och välkryddad buljong av tonflöden. Något som inte minst uppstår ur deras specifika förmåga att börja på sparlåga för att via sjudandet bli till en kokande klang av intensiva toner och kryddade smaker. Forséns pianospel har visst samröre med det Thelonious Monk en gång presterade, men även med den svenske kollegan Lars Werner, en pianist som Arne Forsén delade klaviatur med under Werners sista år i den här inkarnationen. Forséns spel har en på samma gång rik som underfundig harmonik, fylld med melodik, empati och ett brusande känsloliv samt kunskap och medveten närvaro i nuet. I det avseendet är Ulf Åkerhielm med sitt humoristiska och febrila basspel hans jämlike. Åkerhielm kan verkligen konsten att höja temperaturen utan att fördenskull rusa iväg med tempohöjningar. Han får ofta sin bas att sjunga av pur förtjusning med strängarna vibrerande av spänning, Gilbert Matthews mjukt godmodiga yttre döljer det fantasifulla och starkt rytmiska trumspel som han ger utlopp för. Han använder ett talande trumspråk i sina soli och har ett rörelsekapital som kommer kollegerna till nytta i de gemensamma passagerna. Den variation som uppstod genom de inviterade gästernas medverkan höjde än mer den musikaliska värmen. Både Äleklint och Nordström verkade synbart inspirerade över trions uppbackning. Det blev sammanlagt en kväll med hög musikalisk halt och det måtte väl endast vara en tidsfråga innan omvärlden förvånat upptäcker denna skickligt spelande grupp musiker.

Foto: Heiko Purnhagen 

Brus Trio
Glenn Miller Café
Lördagen 2 februari 2008
Arne Forsén p, Ulf Åkerhielm b. Gilbert Matthews dr med gästsolisterna Mats Äleklint tb, Fredrik Nordström ts.

Annonser
Annonser