Schlippenbach ger lång eftersmak

Von Sshlippenbach är en av de första i sitt slag. Han började samarbeta med saxofonisten Evan Parker redan 1966 och etablerade med honom gruppen  Globe Unity Orchestra. I dag spelar han solo efter att ha haft i en workshop på annat ställe, där han förklarade sitt sätt att tänka och spela. Han spelar 6-tonscluster, som han säger, med båda händerna, vilket leder till det som brukar kallas tolvtonsmusik, etablerad av Arnold Schönberg i början av nittionhundratalet. Von Schlippenbachs trio med Evan Parker föddes ur ”frijazzen” som blev en stilart efter lpn ”Free Jazz” med Ornette Coleman och Cecil Taylor Parker och Schlippenbach har fortsatt sitt samarbete.Jag har aldrig hört ett liknande klangligt sound som 80-årige avantgardisten von Schlippenbach presenterar. Hörselnerven ställer sig liksom på tvären. Hans konsert efterlämnar en mycket lång eftersmak.Roundhose Performance center, Vancouver den 30 juni.

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54787) [1]=> int(50803) [2]=> int(54707) [3]=> int(54382) [4]=> int(54639) [5]=> int(51323) [6]=> int(54566) [7]=> int(54731) [8]=> int(54735) [9]=> int(54715) [10]=> int(54790) [11]=> int(54541) }