Vidsynt och öppet av David Holland Quintet på Fasching

Dave Holland är en av jazzens kvalitetssäkrare, en musiker som i sin långa gärning alltid gett något mer eller något utöver det som förväntats. Samtidigt har han rört sig över ett brett musikalisk område med inslag av både frijazz och klassisk kammarjazz, men mestadels funnits i ett kreativt mittfält där han smält samman influenser ifrån många håll.

Elegant, genomtänkt men också vidsynt, öppet och generöst har Hollands spelupplägg varit antingen det gällt storband, oktetter eller som denna kväll hans välintegrerade och merittunga kvintett. För även om ramverket är stringent, så kräver och bygger öppenheten på starka solister som inte bara fyller ut utan också kaleijdoskopiskt vrider och vänder på materialet.

Och starka solister har Holland. Chris Potter har jag ett gott öra till sedan länge, en musiker som behärskar och kan snabbt växla mellan märgfyllt explosivt tenorspel och skir lyrism på sopransax . Robin Eubanks som överträffade sig själv kvällen igenom med långa varierade solon rika på variation, stundtals fritt briserande och där samarbetet med Potter stundtals fick taket att lyfta. Steve Nelson arbetade också mycket otvunget, skapade klangbottnar som både var luftiga men också rytmiskt intensiva.

På den andra kanten av scenen fanns Nate Smith, som under kvällens gång alltmer drev på, markerade och skapade en närmast tryckkokaraktig dynamik som till och från fick ”pysa över”. Mitt i allt detta stod en oftast leende Holland, aktivt uppmuntrande solisterna, samlade ihop kompositionerna, styrde teman och även gav sig själv välförtjänt soloutrymme mestadels i form av lyriska utvikningar. Allt material som presenterades var skrivet av gruppens medlemmar.

En del kompositioner kom ifrån nya plattan Pathways och vid en jämförelse kan man här verkligen tala om ”work in progress” det vill säga ett ständigt pågående arbete med att utforska och hitta nya in – och utgångar .

Där någonstans ligger Dave Hollands storhet som en av jazzens kvalitetsutvecklare.

Ulf Thelander

Dave Holland Quintet
Fasching Stockholm den 19 oktober 2010
Dave Holland b, Chris Potter ts ss, Robin Eubanks trb, Steve Nelson vib marimba, Nate Smith dr.

Annonser
Annonser