Vijay Iyer Trio på Fasching

Vijay Iyer tillhör definitivt en av de mest intressanta pianisterna för närvarande med sin breda mångsidighet och sitt personliga uttryck i kombination.

Iyer inledde en kortare Europaturné med denna spelning på Fasching, en konsert som bekräftade hans rykte som nyskapare med sin högt profilerade trio. Merparten av materialet  kom ifrån den nyligen släppta trioplattan Historicity – recenserad i OJ nr 6/09 – men som live periodvis lät annorlunda på det sätt som det presenterades. Förutom koncertsituationens möjligheter till att bearbeta, vidga och förlänga improvisationerna utifrån stundens ingivelser var det framförallt trions strukturerade sätt att arbeta som gav nya infallsvinklar och andra tyngdpunkter i framförandet. Basisten Stephan Crump hade bokstavligt talat en central roll, både fysiskt och som länk mellan Iyer och slagverkaren Marcus Gilmore.

Crump sätter oftast igång processen, fungerar både som traditionellt ankare med sina basfigurer, ibland tämligen komplexa sådana men ofta också som katalysator där Iyer respektive Gilmore relativt fritt rör sig solistiskt både mot och ifrån varandra. Gilmore har en starkt polyrytmisk spelstil påminnande om Tony Williams, är snabb och periodvis ganska tung i sitt angreppssätt där baskaggen hela tiden följer och stärker Crumps grundpuls. Iyer å sin sida spelar också han mycket på rytm med ett kraftigt anslag åt McCoy Tyner hållet men väver även in mer klassiskt moderna tongångar.

Resultatet blir att det låter mycket om denna trio, det är kraft och dynamik som dominerar spelrammarna och trions ”vridmoment” är hög. Samtidigt följer man inte alltid de gängse regelverket i sina upplägg med tema – improvisation – tema, utan som versionen av Bernsteins Somewhere där halva tema introduceras initialt för att sedan solistiskt modifieras utan att återkomma i sin helhet.

Likaså i det avslutande extranumret – Michael Jacksons Human Nature – vänder man på steken där temat tämligen konventionellt framfört ställs mitten omgivet och stöttat av improvisationer. Ett annorlunda angreppssätt som gör Vijay Iyer och hans trio spännande att lyssna på, att inte veta vad som ska hända är en aspekt av jazzen som vitaliserar.

Fasching Stockholm den 13 april 2010
Vijay Iyer Trio

Vijay Iyer p, Stephan Crump b, Marcus Gilmore dr,.

Ulf Thelander

Annonser
Annonser
array(10) { [0]=> int(51323) [1]=> int(54353) [2]=> int(54305) [3]=> int(54382) [4]=> int(50803) [5]=> int(54325) [6]=> int(54013) [7]=> int(54541) [8]=> int(54209) [9]=> int(54329) }